Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli działasz jako freelancer, to jedną z możliwości, jaką masz, aby rozliczać się z klientami, są umowy o dzieło. Nie podlegają one obowiązkowym składkom zdrowotnym. Jeżeli nie masz innego tytułu do ubezpieczenia, to sprawdź, w jaki sposób możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. 

Czym jest ubezpieczenie zdrowotne?

Pomimo że w Polsce funkcjonuje publiczna służba zdrowia, to nie każdy może za darmo korzystać z usług lekarzy. Taką możliwość mają wyłącznie osoby ubezpieczone, czyli takie, za które płatnik odprowadza na rzecz państwa obowiązkową składkę zdrowotną. Od tej reguły są oczywiście pewne wyjątki (np. kobiety w ciąży mają prawo do świadczeń zdrowotnych nawet wówczas, gdy nie są objęte ubezpieczeniem), jednak co do zasady każdy, kto chce się leczyć w Polsce, powinien o takie ubezpieczenie zadbać. 

Jeżeli masz z pracodawcą podpisaną umowę o pracę, to nie musisz się martwić o składkę zdrowotną. Płatnik jest zobowiązany do tego, aby odprowadzać ją co miesiąc. Ty nie musisz zaprzątać sobie głowy żadnymi formalnościami. Podobnie jest w przypadku umowy zlecenie. W tym przypadku również są odprowadzane składki zdrowotne, a Ty bez żadnych przeszkód możesz korzystać z usług lekarzy. 

Oczywiście w przypadku, gdy zdecydujesz się zarejestrować działalność gospodarczą, to również zostaniesz dołączony do systemu ubezpieczenia powszechnego. Takie rozwiązanie ma wiele korzyści. Gdy poczujesz się gorzej, nie musisz sprawdzać, kiedy ostatnio podpisywałeś umowę zlecenie i czy jeszcze masz prawo do usług świadczonych w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. 

Nieco inaczej sytuacja z ubezpieczeniem zdrowotnym wygląda w przypadku freelancerów współpracujących z klientami w ramach umowy o dzieło. Póki co (choć są przymiarki, aby ten stan zmienić) od umów o dzieło nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Oznacza to, że osoby, których jedynym źródłem dochodu są umowy o dzieło i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (np. nie zostały do takiego ubezpieczenia zgłoszone przez członka rodziny) za każdą usługę medyczną będą musiały zapłacić z własnej kieszeni. To samo dotyczy osób, które decydują się na działalność nierejestrowaną.

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – jak się do niego zgłosić?

To, że działasz jako freelancer i nie masz umowy o pracę, ani nie prowadzisz działalności gospodarczej, nie musi oznaczać, że każda wizyta w gabinecie lekarskim będzie się wiązała z koniecznością regulowania rachunku. Masz możliwość, aby zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich osób, które nie posiadają żadnego tytułu do ubezpieczenia.

Jeżeli chcesz się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, to musisz udać się do odpowiedniego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest to oddział NFZ właściwy ze względu na Twoje miejsce zamieszkania. Aby ubezpieczyć się dobrowolnie, będziesz musiał złożyć w urzędzie wypełniony wniosek. Musisz pamiętać, że zawarta w ten sposób umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia nie działa wstecz.

Jeżeli wcześniej, jako osoba nieubezpieczona, skorzystałeś z usług publicznej służby zdrowia, to za takie usługi będziesz musiał zapłacić z własnej kieszeni. Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne – a co za tym idzie: nieograniczony dostęp do świadczeń zdrowotnych – będziesz mieć dopiero od dnia podpisania umowy.

Ile kosztuje dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne?

Wysokość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego zmienia się wraz z tym, jak zmienia się wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Wymiar składki to 9% tej kwoty. Podmiotem, który jest uprawniony do tego, aby do wiadomości publicznej podać kwotę przeciętnego wynagrodzenia w konkretnym kwartale. Osoba, która zdecyduje się podpisać z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotny, musi pamiętać, aby przelewy wykonywać terminowo. Składka powinna być opłacana do 15. dnia każdego miesiąca. 

Dodatkowe koszty przy dobrowolnym ubezpieczeniu zdrowotnym

Jest jedna kwestia, która może odstraszać osoby potencjalnie zainteresowane dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym od podpisania takiej umowy. Są to dodatkowe koszty, jakim podlegają osoby, u których wystąpiła dłuższa przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym. Z takimi dodatkowymi koszami musisz liczyć się w sytuacji, gdy nie podlegałeś ubezpieczeniu zdrowotnemu dłużej niż trzy miesiące. Istotne jest także to, że należną kwotę będziesz musiał uregulować jeszcze przed złożeniem wniosku o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Wysokość dodatkowej opłaty jest uzależniona od tego, jak długo nie byłeś ubezpieczony. Jeżeli przerwa w odprowadzaniu składki zdrowotnej wynosiła od 3 miesięcy do roku, to zapłacisz 20% od dochodów, które są przyjęte jako podstawa wymiaru składki. Jeżeli jednak przerwa była dłuższa niż 10 lat, to będzie to już 200% liczone od dochodu będącego podstawą wymiaru składki. W przypadku, gdy masz trudną sytuację materialną, to możesz starać się o to, aby rozłożyć należność na raty. W uzasadnionych przypadkach dyrektor NFZ może również odstąpić od pobrania tej kwoty.

Zaloguj się
Zarejestruj się
Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.