Przekazanie praw autorskich

Umowa zawierana pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą powinna zawsze zawierać szereg postanowień, które będą zabezpieczeniem dla każdej ze stron. Jednym z istotniejszych zapisów jest kwestia przekazania majątkowych praw autorskich. O czym trzeba pamiętać, aby takie przekazanie nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?

Umowy w życiu freelancera to twardy orzech do zgryzienia

Na zlecenie klientów piszesz teksty? Tworzysz grafiki do postów umieszczanych w mediach społecznościowych? A może zajmujesz się projektowaniem layoutów stron internetowych? Jedno jest pewne – o ile nie wiąże Cię umowa o pracę, tylko samodzielnie kreujesz drogę własnej kariery zawodowej, to jesteś freelancerem. 

W świetle przepisów prawa jesteś twórcą. Efektem Twojej pracy jest utwór, do którego posiadasz określone prawa. Są to prawa autorskie majątkowe oraz prawa autorskie osobiste. Autorskie prawa osobiste są nie tylko nieograniczone w żaden sposób czasowo, lecz także mają charakter niezbywalny. Oznacza to, że mimo najlepszych chęci, nie możesz ich przenieść na inną osobę. 

Co innego autorskie prawa majątkowe. Te mają charakter zbywalny. Na podstawie stosownej umowy możesz je przekazać komuś innemu. Zadbaj jednak o to, aby umowa miała odpowiednią formę. Zwróć uwagę na zawarte w niej zapisy – muszą być zgodne z prawem. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób stworzyć umowę o przekazanie majątkowych praw autorskich, to zasięgnij rady prawnika. 

Umowa licencyjna, a umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych na inną osobę

Gdy postanowisz zostać wolnym strzelcem, to możesz być niemal pewny, że zdecydowanie prędzej niż później zostanie Ci podsunięta do podpisu umowa o przeniesie majątkowych praw autorskich. Co to dla Ciebie oznacza? Podpisanie takiej umowy będzie skutkowało utratą przez Ciebie prawa do dysponowania konkretnym utworem. 

Czy masz inne wyjście? Przeważnie Twojemu klientowi (niezależnie czy jest to agencja, osoba indywidualna czy np. wydawnictwo), będzie zależało na tym, abyś jednak zdecydował się na umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Możesz w takiej sytuacji negocjować podpisanie umowy licencyjnej. 

Różnica pomiędzy tymi dwoma umowami jest dosyć istotna. Co do zasady, osoba zbywająca prawa na podstawie umowy o przeniesienie praw, całkowicie je traci, a możliwości ich odzyskania są bardzo ograniczony. W przypadku umowy licencyjnej druga strona umowy nie staje się podmiotem praw majątkowych, a jedynie zyskuje upoważnienie do tego, aby nimi dysponować.

Jakie warunki powinna spełniać umowa o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, aby była ważna w świetle obowiązującego prawa?

Każda umowa do zachowania ważności, wymaga spełnienia określonych warunków, które są zdefiniowane przez konkretne przepisy prawa. Jeżeli pominiesz formę pisemną, to taka umowa przestaje być skuteczna. Są także inne aspekty, o których warto pamiętać.

Pisemna forma zawarcia umowy

Jeżeli chcesz, aby umowa, jaka została zawarta pomiędzy Tobą a Twoim klientem, była ważna, to bezwzględnie musisz zadbać o formę pisemną. Nie wystarczy, że umówicie się w rozmowie telefonicznej lub bezpośredniej na przeniesienie majątkowych praw autorskich na drugą stronę. Każda inna forma zawarcia takiej umowy (poza pisemną) sprawi, że będzie ona nieskuteczna.

Na umowie o przekazaniu autorskich praw majątkowych musisz złożyć własnoręczny podpis. Nie wystarczy zatem również przesłanie umowy mailem. Powinna zostać ona wydrukowana i podpisana przed obydwie strony. 

Wskazanie konkretnego utworu, jakiego dotyczą zapisy umowy

Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jasno wskazują, że nie może mieć miejsca sytuacja, w której twórca przekaże innej osobie prawa autorskie majątkowe do wszystkich utworów, jakie kiedykolwiek mogą zostać stworzone. Wymaga się zatem, aby w umowie dokładnie określono, jaki jest jej przedmiot. 

Określenie pól eksploatacji dzieła

W umowie należy także wskazać, na jakich obszarach dozwolona jest eksploatacja dzieła przez osobę, której są przekazywane autorskie prawa majątkowe do konkretnego utworu. Zapisy umowy powinny jasno określać obszary eksploatacji. Może to być np. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu, obrót oryginałem czy rozpowszechnianie dzieła.

Wynagrodzenie i termin przeniesienia praw

Kolejna kwestia, o której warto pamiętać, to zapis w umowie, dotyczący terminu przekazania autorskich praw majątkowych. Warto mieć na uwadze, że moment ten można określić przynajmniej na dwa sposoby. Po pierwsze, prawa majątkowe do utworu mogą zostać przekazane innej osobie wraz z przekazaniem jej samego dzieła. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Inna opcja, to ustalenie terminu przeniesienia praw majątkowy na moment, w którym na konto twórcy wpłynie wynagrodzenie za utwór. 

Odnośnie wynagrodzenia – możesz zawrzeć w umowie zapis odnośnie dodatkowego wynagrodzenia, które będzie przysługiwało Ci za fakt przekazania autorskich praw majątkowych na nabywcę utworu.
Szukasz freelancera do współpracy? Potrzebujesz poszerzyć swój zespół o doświadczonego grafika, kodera lub tłumacza? Odwiedź naszą stronę i poznaj specjalistów z różnych branż!

Zaloguj się
Zarejestruj się
Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.